Valná hromada 24.5.2019


Zveme všechny členy oddílu Mílaři Domažlice na Valnou hromadu, která se koná v pátek dne 24.5.2019
ve Veselé vinárně, Školní ul. č. 153
Začátek: 18.00 hodin
Program: 1. zahájení, seznámení s programem VH
                   2. zpráva o činnosti za minulý rok
                   3. zpráva o účasti v soutěžích žákovských kategorií za minulý rok
                   4. zpráva o hospodaření za minulý rok
                   5. seznámení s návrhem rozpočtu na rok 2019
                   6. informace o pořádání akcí naším oddílem
                   7. diskuse, různé, závěr
Těšíme se na Vaší účast a dochvilnost.
Výbor oddílu