Členské příspěvky


Členské příspevky 2019

Výše členských příspěvků pro rok 2019 :

starší žactvo,dorost, junioři, dospělí      2000Kč

přípravka + mladší žactvo                       1500Kč

  1. Jednorázová platba – úhrada celé částky členských příspěvků do 31.3.2019
    (Do poznámky uvést jméno za koho je částka hrazena)
  2. Půlená platba – úhrada první poloviny částky člesnkých příspěvků do 31.3.2019 a druhé poloviny do 30.6.2019
    (Do poznámky uvést jméno za koho je částka hrazena + „půlená platba“ )

Placení členských příspěvků – oddílové členství:

  1. jednorázová platba – úhrada částky 500,- Kč do 31.3.2019
    (Do poznámky uvést jméno za koho je částka hrazena)


Platba členských příspěvků je možná pouze převodem na bankovní účet Mílaři Domažlice.

Číslo účtu: 1013039531/5500
!!! do poznámky napište jméno za koho je příspěvek uhrazen !!!