Členské příspěvky


Členské příspěvky 2024

Výše členských příspěvků pro rok 2024 :

starší žactvo, dorost, junioři, dospělí        3000 Kč

přípravka + mladší žactvo                       2500 Kč

  1. Jednorázová platba – úhrada celé částky členských příspěvků do 31.3.2024
    (Do poznámky uvést jméno za koho je částka hrazena)

Placení členských příspěvků – oddílové členství:

  1. jednorázová platba – úhrada částky 500,- Kč do 31.3.2024
    (Do poznámky uvést jméno za koho je částka hrazena)


Platba členských příspěvků je možná pouze převodem na bankovní účet Mílaři Domažlice.

Číslo účtu: 5571616389/0800
(!!! v roce 2019 proběhla změna účtu !!!)
!!! do poznámky napište jméno za koho je příspěvek uhrazen !!!