POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU


POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU oddílu Mílaři Domažlice

Místo konání: Luženičky čp. 1 – kulturní dům (malý sál)

Termín:  27.1.2017 v 17:00 hodin

 

Program:   1. zahájení, seznámení s programem VVH

  1. zpráva o činnosti za rok 2016
  2. seznámení se stanovami oddílu
  3. zpráva o hospodaření oddílu
  4. zprávy vedoucích družstev
  5. volba výkonného výboru

( seznámení s návrhem kandidátů, ustanovení volební komise)

  1. vyhodnocení nejlepších členů oddílu
  2. diskuze
  3. závěr