Zpráva výboru


Upozornění pro všechny členy oddílu, kteří doposud neuhradili členské příspěvky za letošní, resp.loňský rok!

Výše příspěvků: od 12 let věku (starší žactvo)                     –           1200,00

přípravka, mladší žactvo                                                      –            1000,00

vysokoškoláci                                                                       –              900,00

pasivní členové                                                                     –             300,00

Termín úhrady BP na účet oddílu č.:1013039531/5500  je do 12.12.2015 (tj. do členské schůze. Lze uhradit hotově na VČS)

Výbor oddílu opětovně apeluje na ty členy oddílu, kterým dělá potíž splnit jedinou povinnost vyplývající ze stanov zájmových sdružení, a přispět na nájmy tělovýchovných zařízení, které oddíl pro trénink svých členů využívá.

za výbor oddílu Královec Jiří, předseda