UPOZORNĚNÍ


UPOZORNĚNÍ pro všechny členy oddílu, kteří dosud neprokázali svoji loajalitu ke svému oddílu, který tak úspěšně reprezentují, a neuhradili členský příspěvek na letošní rok.
Vzhledem k zpřísnění grantových pravidel MÚ Domažlice pro přidělovaní financí na činnost oddílů, které mj. stanovují minimální výši členského příspěvku 1000-, na rok, aby byla žádost vůbec zařazena. A na základě přesného počtu členů (bez rozdílu věku), který povinně musely jednotlivé subjekty na MÚ  doložit, a jednoduchého výpočtu celkové částky vygenerované ve formuláři žádosti, budou finance na provoz přidělovány.
Pokud tedy kdokoli z vás nesplní tento závazek vůči oddílu ve stanoveném termínu doplácí na tuto nekorektnost všichni ostatní členové oddílu, tj. od 6ti letých dětí až po veterány.
Na základě rozhodnutí výboru oddílu se stanovuje od 1.1.2016 výše členských příspěvků takto:
Žactvo :……………………………………. 1000,-
Ostatní ………………………………………1200,-
Temín: 16.5.2016
Číslo účtu: 1013039531/5500
Královec Jiří, předseda oddílu