Koncepce klubu


Oddíl byl založen jako občanské sdružení k 1.1.2007 se zaměřením na běžecké disciplíny. Postupně se strategie oddílu přizpůsobovala zvyšujícímu se zájmu, zvláště žactva. Formou náborů při školních soutěžích, rozesíláním náborových letáků, zveřejněním v regionálním tisku postupně se navyšovala členská základna. Bylo nutné získávat nové trenéry nejen pro žactvo, ale i pro ostatní disciplíny, což je nemalý problém. Přesto k dnešnímu dni v oddíle působí dva trenéři pro mládež a dospělé s kvalifikací I. a II. trenerské třídy. Dále dvě trenérky III. třídy a tři trenérky IV. třídy. V letošním roce 2016 jsme nepostavili družstvo mužů do krajského přeboru a čtyři borci s adekvátní výkonností hostují v I. národní lize v dresu Klatov. Pod kvalitním vedením trenérského uskupení soutěží naše družstvo mladších žáků i žákyň ve čtyřkolové soutěži družstev. Díky velmi dobré činnosti trenérek nejmladšího žactva a zvyšujícímu se počtu chlapců i děvčat nejmladšího věku, tj. 6 let, jsme splnili kritéria Českého atletického svazu pro zaregistrování Atletické přípravky oddílu.

K dnešnímu datu má oddíl 113 registrovaných členů, z toho dospělí – 37 členů, žactvo – 63 členů, mládež – pouze 13 členů.