Členské příspěvky za rok 2014


Výzva pro ty členy oddílu, kteří do dnešního dne neuhradili členské příspěvky za rok 2014, aby svůj jediný závazek vůči oddílu splnili do 10.11.2014! Výše členského příspěvku je 1200,00 Kč/rok.U vrhačů je příspěvek navýšen na 2000,00 Kč, jelikož jim oddíl hradí tréninové hodiny ve fitnescentru. U  žákovských kategorií činí členský příspěvek rovněž 1200,00 Kč vzhledem k zajištění, a hrazení 2 tréninkových hodin týdně v nové tělocvičně ZŠ Komenského 17. Trenéři a členové výboru jsou od placení příspěvků osvobozeni, resp. je na jejich svobodném rozhodnutí, zda jakoukoli částkou přispějí na činnost oddílu.

Číslo účtu: 1013039531/5500, uveďte jméno plátce!